Om webbplatsen

Cold-Nose-Huskies är ett långsiktigt projekt som drivs av äventyrarna Malin Strid och Lars Hoffmann.
Hemsidan cold-nose.se presenterar projektet och även de turer som Malins turismföretag erbjuder.

Malin Strid
Cold-Nose-Huskies
Jonsudden 13
92493 Gargnäs
Sverige

Telefon: 0046 76 534 50 92
Email:

VAT-ID: SE880212826701
Org.-Nr: 880212-8267

BILDER:

Fotografi © Lars Hoffmann.

VISUELL GESTALTNING OCH PRODUKTION:

Niels Hoffmann & Polarpixel

PROGRAMMERING:

Polarpixel

CMS:

Redaxo

STÖD:

Företaget Cold-Nose-Huskies har delvis fått stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Stödets syfte är att utveckla Cold-Nose-Huskies turismverksamhet med fokus på naturturism och öka sysselsättningen på landsbygden.