Våra 10 etiska riktlinjer

Alaskan Huskies har ett enormt rörelsebehov och en helt otroligt stark vilja att springa. För att ge våra hundar ett bra och lyckligt hundliv har vi satt upp ett antal riktlinjer som vi följer och som sammanfattar vårt förhållningssätt till hundarna:

1. Våra hundars välbefinnande kommer alltid först – före all sportslig framgång och vår egen äventyrslust.

2. Alla våra hundar är familjemedlemmar och bästa vänner som behandlas lika och med respekt. Varje hund ska känna att den är en egen individ.

3. För ett lyckligt och aktivt hundliv anpassat efter hundarnas behov erbjuder vi dem obegränsat med kärlek, en balans mellan motion och vila samt socialt umgänge med både människor och artfränder.

4. Ett ömsesidigt förtroende mellan våra hundar och oss är nyckeln till ett harmoniskt liv tillsammans och ett fungerande samspel i allt vi gör. Detta förtroende börjar vi bygga redan när hundarna är små valpar.

5. Våra moderna träningsmetoder baseras på positiv förstärkning och är fritt från tvång och våld.

6. Ingen av våra hundar ska behöva utföra uppgifter som de inte är fysiskt eller mentalt kapabla till.

7. Variation och omväxling. Våra hundar är inte bara i rörelse under träningssäsongen: Skidturer, fjällvandringar, promenader eller att leka som galningar med oss och varandra är bara en del av vad de får göra för att få utlopp för sitt rörelsebehov.

8. En säker kennelanläggning där hundarna får sina behov tillgodosedda. Våra hundar lever gemensamt i moderna hundgårdar som följer de svenska djurskyddsbestämmelserna och de har tillgång till en stor rastgård.

9. Optimal utfodring. Detta är mycket viktigt och vi kompromissar inte med kvaliteten på hundarnas foder. För att gynna hälsa och välbefinnande ger vi dem foder framställt av förstklassiga råvaror med ett balanserat förhållande mellan Omega-3 och Omega-6 fettsyror, vitaminer samt viktiga antioxidanter.

10. Vi månar om alla våra hundar – unga som gamla. Äldre hundar, de hundar som inte trivs i en stor flock eller de som inte längre tycker det är roligt att springa framför släden söker vi nya och passande hem till. För oss är det väldigt viktigt att hundarna i deras nya hem får leva ett aktivt och kärleksfullt liv som familjemedlemmar.

Att hjälpa andra hundar till ett bra liv!

Inte alla hundar i världen har turen att få ett bra liv. På våra resor upplever vi ibland att en etiskt korrekt djurhållning tyvärr inte alltid är en självklarhet. Detta berör oss som hundälskare djupt och det är något som vi har valt att engagera oss i. Vi ger därför ett bidrag till djurskyddet och vill gärna vara med och bidra till en bättre värld för hundar som inte är lika lyckligt lottade som våra egna.

Vi stödjer det viktiga arbetet som den tyska djurskyddsorganisationen Tasso gör, bland annat kastrering istället för avlivning av gatuhundar i Rumänien. I Sverige är vi särskilt imponerade av Svenska Hundskyddsföreningen som i mer än 100 år har värnat om hundar i behov av ett nytt hem. Vi tycker detta arbete är angeläget och uppmanar alla att ge stöd till dessa organisationer eller andra organisationer med samma målsättningar. Även ett litet bidrag kan göra stor skillnad.